Sortiment

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. PinkHouse.se använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats genom att vi får kännedom om vem som har besökt webbplatsen vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.
När du besöker de delar av PinkHouse.se som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av vår webbplats utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.