Sortiment

La Rose i Torsby AB, 556601-9245, som driver webbshopen PinkHouse.se, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss. Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vårt mål är att följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och ge dig som kund största möjliga transparens och information om våra rutiner och processer. Med den här policyn vill vi hjälpa dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. 

En stor skillnad mot tidigare är att dina rättigheter ökar och att vi t.ex. raderar, per automatik, dina uppgifter två år efter senast lagda order. Du behöver alltså registrera dig på nytt om du återkommer efter denna tid.
För att begära ut eller ta bort dina personuppgifter eller avregistrera dig för nyhetsbrev kan du som skapat ett konto på "Din Sida" själv administrera detta.
Har du inte ett konto skickar du e-post om begäran till info@pinkhouse.se


Läs hela integritetspolicyn här