Sortiment

Integritetspolicy

La Rose i Torsby AB, 556601-9245, som driver webbshopen PinkHouse.se, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss. Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vårt mål är att följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och ge dig som kund största möjliga transparens och information om våra rutiner och processer. Med den här policyn vill vi hjälpa dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används.


När bearbetar vi dina personuppgifter?

När du genomför ett köp, använder vår webbplats, är i kontakt med vår kundservice eller på något annat sätt interagerar med oss samlar vi in personuppgifter om dig. Det huvudsakliga syftet med insamlingen är att ingå köpeavtal med dig som kund eller att på andra sätt förse dig med produkter och erbjudanden.Personuppgifter vi samlar inVarför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:

• Tillhandahålla varor och fullgöra våra förpliktelser gentemot dig i samband med ditt köp.
• Hjälpa dig som kund när du kontaktar vår kundservice
• Ge dig attraktiva och relevanta erbjudanden och förbättra din upplevelse som besökare på vår webbplats och när du lagt beställning på vår sida.
• Fullgöra åtaganden i samband med hantering av garanti- reklamations- och returärenden
• Följa vid var tid gällande lagstiftning

 

Rättslig grund för insamling av personuppgifter

Samtlig insamling av personuppgifter som utförs av PinkHouse.se görs baserat på rättsliga grunder.

 

Lagring av och tillgång till personuppgifter


PinkHouse.se lagrar de uppgifter vi samlat in om dig under en tid av två år från senast lagda order. 

Personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt inom PinkHouse.se och kan komma att vidarebefordras till tredje part enbart i samband med vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig och fullgör de ändamål som uppgifterna samlats in för. Det kan exempelvis vara i samband med hosting, transport av dina varor eller för att hantera betalningen av dina varor.

Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför PinkHouse.


Cookies

Vi använder oss av cookies och andra liknande tekniker för att e-handeln ska fungera, kunna mäta och förstå hur vår webbplats används. Det sparas inga personuppgifter i dessa cookies. Huvudsakligen använder vi oss av Googles tjänster för webbanalys.Dina rättigheter

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, i sådana fall, få tillgång till dessa personuppgifter, ett s.k. registerutdrag.

 

Begära rättelse

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar sådana personuppgifter.

 

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. Du kan också göra det genom att logga in på ”Mina sidor”. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

 

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:


Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för:

 

Din rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd.

 

 

Våra kontaktuppgifter

E-post: info@pinkhouse.se

Post:     PinkHouse.se

             Järnvägsgatan 5

             685 30 Torsby