Sortiment

Allmänna villkor

La Rose i Torsby AB (556601-9245) bedriver verksamheten för PinkHouse.se


 

Tillämpning och Konsumentskydd


De här allmänna villkoren är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med La Rose i Torsby AB, organisationsnummer 556601-9245, nedan kallat ”PinkHouse.se”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt dataskyddsdirektivet GDPR (General Data Protection Regulation), en ny EU-förordning som börjar gälla den 25 maj 2018, på samtliga köp på PinkHouse.se. Vid en eventuell tvist mellan La Rose i Torsby AB och dig som kund följs Allmäna Reklamtionsnämndens rekommendationer.


 

Upprättande av avtal om köp


Varor beställs på www.pinkhouse.se. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av PinkHouse.se via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du våra villkor. PinkHouse.se ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. I dagsläget kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige. Alla varor förblir PinkHouse.se egendom till dess att full betalning kommit bolaget tillhanda.


 

Pris- och Produktinformation


Priset som vid köptillfället anges på PinkHouse.se webbplats är det som gäller. Priserna är styckpriser inklusive svensk moms (25%) om inte annat anges. PinkHouse.se förbehåller sig rätten att löpande ändra priser på samtliga varor i vårt sortiment, både till det högre och till det lägre. Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig PinkHouse.se rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är PinkHouse.se inte skyldiga att tillhandahålla varan, men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.


 

Säkerhet vid köp och betalning


PinkHouse.se förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. Ibland innebär det att en order stoppas trots att det inte rör sig om ett bedrägeri. Vi hoppas att du som kund har överseende med detta eftersom det rör sig om din säkerhet. Alla misstänkta bedrägerier polisanmäls och ärendet lämnas sedan till våra externa partners för vidare uppföljning.
Vid leveranser med ett högt varuvärde sker utlämning alltid via närmaste utlämningsställe.
För åtkomst till ditt eget konto på PinkHouse.se krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.


 

Personuppgiftspolicy


Vår Integritetsspolicy beskriver hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Genom att använda denna webbplats samtycker du till den behandling av uppgifter som beskrivs där och garanterar att alla uppgifter som du lämnar är korrekta.


 

Cookies


En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. PinkHouse.se  använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats genom att vi får kännedom om vem som har besökt webbplatsen vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.
När du besöker de delar av PinkHouse.se som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av vår webbplats utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.


 

Force Majeure


Vid händelser såsom krig, terrorism, naturkatastrof, brand, stridsåtgärder på marknaden, ändrad lagstiftning, myndighetsbeslut, sabotage, olyckshändelser av större omfattning, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga omständigheter utanför PinkHouse.se kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure. Detta innebär att PinkHouse.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.